نرم افزار تلفن همراه

هنرستان دخترانه نوائي اصفهان جهت کسب اطلاع مداوم والدين از وضعيت تحصيلي فرزند خود، اطلاع رساني خدمات ارائه شده، اطلاع رساني رويدادهاي مدرسه و در نهايت ، بهبود کيفيت خدمات آموزشي و رضايت بيشتر اولياء محترم اقدام به ارائه راهکارهاي مبتني بر وب و موبايل نموده است

dark and light